Rohkea opettajuus ja neuromoninaisuuden tunnistava kouluarki – syväosaajia kouluyhteisöihin

17.9.2024 09:00

Helsinki

Koulutus vahvistaa osallistujien osaamista neuromoninaisuuden tunnistamisessa ja neurokirjon oppilaiden tukemisessa. Samalle se toimii oppimisalustana osaamisen jakamiselle ja ammattilaisena kasvamiselle yhdessä. 

Kouluyhteisön henkilöstölle suunnattu, valmentavaa työotetta ja dialogisuutta vahvistava koulutusohjelma toimii kasvualustana monimuotoisuuden tunnistavalle ja inklusiiviselle kouluarjelle. 

Koulutusohjelma tarjoaa tietoja, taitoja ja työkaluja osallisuuden kokemuksen  ja merkityksellisyyden vahvistamiseen omassa työyhteisössä ja opetustyön arjessa. Tavoitteena on aidosti monimuotoisuutta tukevan toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteisen osaamispääoman jakaminen kouluttajuutta ja dialogia vahvistavin keinoin.

Hyöty osallistujalle

Koulutusohjelmassa yhdistyy tutkimus, teoria, ratkaisukeskeisyys sekä käytännönläheiset, arjen opetustyötä tukevat ja henkilöstön voimavaroja vahvistavat työkalut.

  • Ymmärrystä ja konkreettisia keinoja neuromoninaisten oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tuen parhaista käytännöistä

  • Tukea moninaisuuden huomioimiseen ja osallisuuden vahvistamiseen yhteistyössä huoltajien kanssa

  • Taitoja rakentaa dialogia ja fasilitoida moniammatillista yhteistyötä

  • Kyvykkyyttä ja resilienssitaitoja koko työyhteisön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kuormittavassa arjessa

Kenelle

  • Kaikilla kouluasteilla työskentelevät

Koulutuksen vaikuttavuuden vuoksi kouluttajakoulutukseen suositellaan osallistumista työparina tai työryhmänä. Yksin osallistuminen on myös mahdollista. 

Koulutus antaa tietoja ja taitoja, joilla osallistujat voivat tukea koko työyhteisön arkea sekä koulutuksen aikana että tulevaisuudessa. Koulutusohjelma soveltaa opettajalta opettajalle -tulokulmaa: osallistujat tekevät näkyväksi uutta keinovalikoimaa, jolla monimuotoisuuden tunnistava koulumaailma rakentuu tulevaisuudessa.

 

Koulutuksen moduulit

Koulutuspaikat tarkentuvat myöhemmin.

1. Koulumaailman murros ja tulevaisuuden opettajuus, ti 17.9.2024 klo 9-16 (lähitoteutus)

Ensimmäinen koulutuspäivä johdattelee tarkastelemaan ympäröivän maailman ja toimintaympäristön tuomia muutostarpeita ja niiden heijastuksia kouluarjessa useista eri näkökulmista sekä yksilö, tiimi, että työyhteisön näkökulmasta. Päivässä tutkitaan muutostilanteiden psykologiaa ihmismielen näkökulmasta ja vahvistetaan osallistujien resilienssiä, toimintakykyä ja toimijuutta muutoksen keskellä. 

2. Neuromoninaisuus ja inklusiivisen kouluarjen rakennuspalikat, to 10.10.2024 klo 9-16 (etätoteutus)

Toinen koulutuspäivä syventää ymmärrystä neuromoninaisuudesta yhtenä moninaisuuden muotona sekä tutkitun tiedon, että arjen käytännönläheisten esimerkkien ja tilanteiden kautta. Päivä tarjoaa käytännön tukea neurokirjon oppilaan tunnistamiseen ja myös tämän läheisen kanssa työskentelyyn hyvää ja turvallista yhteyttä vaalivalla ja lasta suojaavan liittouman mahdollistavalla tavalla. 

3. Rohkea opettajuus; tietäjästä oppijaksi asettuminen, syksy 2024 (etätoteutus, ajankohta selviää maaliskuun aikana)

Kolmas koulutuspäivä keskittyy rohkeaan opettajuuteen ja oman hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen sekä ammattilaisen itsetuntemuksen ja reflektiotaitojen kehittämiseen. Keskiössä ovat myös tunnetaidot, stressinsäätely sekä oman keskeneräisyyden kohtaaminen, epävarmuudessa lepääminen ja itsemyötätuntotaidot työssä jaksamisen tukena. 

4. Yhteisen osaamisen äärellä – oppiva työyhteisö, syksy 2024 (lähitoteutus, ajankohta selviää maaliskuun aikana )

Neljännessä koulutuspäivässä tutustutaan valmentavaan työotteeseen myönteisenä muutosvoimana ja tarkastellaan yhteisöllisyyden kehittämisen ja oman työyhteisön oppimista tukevan toimintakulttuurin rakentamista. Päivässä kehitetään osaamisen jakamisen mallia omaan työyhteisöön sekä ideoidaan kouluttajuuteen nojaavia keinoja myönteisen muutoksen rakentamiseen motivoinnin ja osallisuuden tuen keinoin. 

 

Hinta

  • Early Bird -tarjous 650 euroa + alv 24% / osallistuja, voimassa 15.6.2024 asti
  • Normaalihinta 790 euroa + alv 24% / osallistuja 16.6.2024 alkaen 

Hinta sisältää neljä lähikoulutuspäivää. 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Hinta sisältää neljä koulutuspäivää.

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2024 23:59
979,60 € (790,00 € +ALV 24.0%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   17.9.2024 09:00
Päättyy:   31.12.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki


Lisätiedot

Edita koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttajat

Stina Akola 

Stina Akola on kokenut opettaja, joka tuntee koulumaailman ajankohtaiset haasteet ja työn voimavarat. Opettajakokemusta Stinalla on 20 vuotta, ja tämä näkyy hänen tavassaan tunnistaa tuntemukset arjen työstä. 

Työnohjaajana, kouluttajana ja valmentajana Stina on lempeän luja rohkaisija. Hän vie ihmiset lempeän rohkeasti tutkimaan omia ajattelu- ja toimintamalleja ja löytämään uusia tapoja luoda kestävää hyvinvointia. Stina luo läsnäolollaan ja rauhallisuudellaan luottamuksellisen tilan pysähtymiselle ja oivaltamiselle.

Lisätietoja www.brilla.fi ja IG: suavartenfi 

Riikka Seppälä

Empaattisuudestaan kiitosta saanut Riikka Seppälä on häpeätutkija Brené Brownin Dare to Lead -ohjelmassa kouluttautunut valmentaja, työyhteisöjen kouluttaja, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien kouluttaja. Riikka on erikoistunut neuromoninaisuuden teemoihin, empatia- ja dialogitaitoihin sekä psykologisen turvallisuuden rakentamiseen työyhteisöissä ja asiakastyössä. 

Riikka kouluttaa ja konsultoi laajasti opetus-, kasvatus- ja terveysalan sekä sosiaalitoimen ammattilaisia ja lastensuojelun toimijoita neuromoninaisuuden teemoista ja neurokirjon lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä. Riikka on myös neurokirjon perheille ja heidän parissa toimiville ammattilaisille suunnatun verkkoyhteisö www.erityisvoimia.fi yhteisön perustaja, NäeNepsy ry:n yksi perustajista sekä Nähkää meidät - miten vastata erityisperheiden hätähuutoon -kirjan (Basam Books 2022) toinen kirjoittaja. 

Lisätietoja: www.riikkaseppala.fi