Yhteinen koulu - tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö peruskoulussa

1.1.2024 09:00

Yhteinen koulu - tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö peruskoulussa

Koulutusohjelma antaa tietoa ja osaamista perusopetuksen henkilöstölle tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen eri näkökulmista. Osallistujat saavat ohjausta oman koulunsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen tai päivittämiseen sekä viemiseen käytäntöön.

Koulutusohjelma antaa työkaluja koko henkilöstön ja oppilaiden osallistamiseen. Tuotoksena syntyy malli/pohja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyölle. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa kaikki tulevat kohdatuksi ja arvostetuksi sekä tuntevat kuuluvansa yhteisöön.

Koulutukseen osallistutaan 2-3 henkilön tiiminä (samasta oppilaitoksesta), ja osallistujilla tulee olla rehtorin mandaatti sitoutumisen ja kehittämistyön mahdollistamiseksi.

Miksi koulutusohjelma on laadittu?

Opetushallituksen perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kartoituksen tulokset osoittavat, että koulujen tasa-arvosuunnittelun käytännöt eivät kaikilta osin vastaa tasa-arvolain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden velvoitteita. Merkittävä osa kouluista noudattaa suunnitelmia, jotka eivät täytä minimivaatimuksia.

THL:n kouluterveyskyselyn tulosten mukaan mielialaan liittyvät huolet ovat sateenkaarinuorilla lähes kaksi kertaa muita nuoria yleisempiä. Tutkimuksissa on havaittu, että tasa-arvon edistämisen sijaan koulu voi ylläpitää myös epätasa-arvoisia ja toiseuttavia rakenteita.

Jotta toimintakulttuuria voidaan muuttaa, on ensin tiedettävä, mitä kuuluu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Sen pohjalta voidaan tehdä suunnitelmia, arvioida lähtötilannetta ja identifioida asioita, joita halutaan parantaa.

Tavoitteet, toteutustapa ja tulokset

Tavoitteet:

 • tietoa ja osaamista perusopetuksen henkilöstölle tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen eri näkökulmista
 • ohjausta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen/päivittämiseen
 • työkaluja käytännön toteutukseen ja koko henkilöstön osallistamiseen omassa koulussa
 • malli/pohja koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyölle

Hanke koostuu kahdesta osasta:

 • kehittämisryhmän koulutuskokonaisuus (kuusi lähipäivää ja kehittämistyötä lähipäivien välissä)
 • webinaarisarja

Kehittämisryhmään otetaan 30 osallistujaa, jotka ovat motivoituneita kehittämään oman koulunsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ja viemään niitä käytäntöön. Koulutukseen osallistutaan 2-3 hengen tiimeissä (samasta oppilaitoksesta).

Kehittämisryhmän kokonaisuus muodostuu kuudesta eri teemoihin liittyvästä koulutuspäivästä (lähitoteutuksia Helsingissä), joissa perehdytään eri näkökulmista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä rakennetaan ohjatusti oman koulun suunnitelmia.

Omaa suunnitelmaa kehitetään lähipäivien välissä, ja osallistujat pääsevät mukaan oppimisalustalle jakamaan kokemuksia ja saamaan työvälineitä oman suunnitelman laatimiseen.

Webinaarisarja (10 x 1,5 h) rakentuu kehittämisryhmän koulutuskokonaisuuden ympärille niin, että webinaarit noudattavat koulutuskokonaisuuden teemoja ja toimivat ennakkomateriaalina koulutuspäiville. Webinaarit on lisäksi suunnattu erityisesti kehittämisryhmässä mukana olevien työyhteisöille infopaketeiksi.

Webinaareihin voi ilmoittautua kuka tahansa kiinnostunut, ja ne tulevat myös avoimesti saataville tallenteina.

Kenelle  

Koulutus on suunnattu kaikille perusasteen opetustehtävissä toimiville.

Koulutuksen ajankohdat ja paikkakunnat

Koulutusohjelmaan kuuluu kuusi lähipäivää kehittämisryhmille sekä kuhunkin aiheeseen valmistavat webinaarit.

Kehittämispäivät Helsingissä, (lähitapaamisia, paikka tarkentuvat):

Kokonaisuuden aloituspäivät tammikuussa 2024:

Päivä 1, to 18.1.2024 klo 9-16

 • Paikka: Lindström Talo, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (Kalasataman metroaseman läheisyydessä)
 • Tasa-arvo-  ja yhdenvertaisuussuunnitelma koulun kehittämisen työvälineenä, kouluttajina Hanna Niittymäki ja Maisa Akkola

Päivä 2, pe 19.1.2024 klo 8.30-16: Monimuotoinen yhteiskunta, koulu ja nuorten maailma

 • Paikka: Holiday Inn City Centre, Elielinaukio 5, 00100 Helsinki
 • Javiera Marchant Aedo: Norminpurkutalkoot - ahtaat raamit yhdenvertaisuuden tiellä?
 • Maisa Akkola: kehittämistehtävien käynnistäminen

Maaliskuun lähipäivät, teemana sukupuolten tasa-arvo ja inklusiivisuus:

Päivä 3, ma 11.3.2024: Sukupuolten tasa-arvo peruskoulussa

 • Paikka: Lindström Talo, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (Kalasataman metroaseman läheisyydessä)

Salla Myyry

Päivä 4, ti 12.3.2024: LGBTQ+-inklusiivinen koulu, Helsinki

 • Paikka: Lindström Talo, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (Kalasataman metroaseman läheisyydessä)

Emilia Heimonen Papp

Koulutussarjan päätöspäivät

Päivä 5, pe 12.4.2024 klo 9-16: Miten olla hyvä liittolainen vammaisille ihmisille? 

 • Paikka: Lindström Talo, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (Kalasataman metroaseman läheisyydessä)

Julianna Brandt-Smal

Päivä 6, ma 6.5.2024 klo 9-16 (aamupala tarjolla 8.30): Kohti kielellisesti vastuullista koulua

 • Helsinki, Holiday Inn City Centre, Elielinaukio 5

Jenni Alisaari

Webinaarit, kevät 2024 (ajankohdat ja kouluttajat tarkentuvat):

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien ja opetussuunnitelmien hengen mukainen suunnittelutyö to 11.1.2024 klo 14-15.30, Hanna Niittymäki
 • Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus to 25.1.2024 klo 14-15.30, Anni Rannikko
 • Antirasismi ja antirasistinen työote ti 30.1.2024 klo 14-15.30, Alice Jäske ja Priska Kallio
 • Monimuotoiset perheet koulussa ti 6.2.2024 klo 14-15.30, Emilia Heimonen Papp
 • Sukupuolitietoisuus ja tasa-arvo peruskoulussa ma 12.2.2024 klo 14-15.30, Salla Myyry
 • Kohtaamisen merkitys kodin ja koulun yhteistyössä to 15.2.2024 klo 14-15.30, Riikka Seppälä
 • Vammaiset lapset ja nuoret koulussa ma 25.3.2024 klo 14-15.30, Julianna Brandt-Smal
 • Kieli on avain yhdenvertaisempaan kouluun ja maailmaan ti 23.4.2024 klo 13-14.30 (HUOM muuttunut kellonaika), Annukka Kinnunen
 • Kuinka tuet oppilasta, jonka kanssa ei ole riittävästi yhteistä kieltä? ma 29.4.2024 klo 14-15.30, Kipinäkeskus/Iina Heikurainen
 • Miten käsitellä saamelaisuutta oppitunneilla? to 2.5.2024 klo 14-15.30, Reetta Tornensis

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista muista kuluista, kuten matka-, sijais- ja majoituskuluistaan.

Jokainen osallistuja ilmoittautuu koulutukseen erikseen, ja lomakkeella voi ilmoittaa oman työparinsa nimen/nimet.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   1.1.2024 09:00
Päättyy:   31.5.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Lisätiedot

Asiakaspalvelu, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttajat

Vastuukouluttaja Maisa Akkola

 

oph_rahoittaa_rgb.png (17 KB)