URA - Uuden rehtorin ammatillisen kehittymisen koulutusohjelma 2023-2024

18.9.2023 09:00

Helsinki / verkossa

Uuden rehtorin ammatillisen kehittymisen koulutusohjelma on suunnattu ensimmäistä tai toista vuotta rehtorina tai päätoimisena virka-apulaisrehtorina toimiville.

Koulutukseen otetaan noin puolet alakoulun ja puolet yläkoulun/yhtenäiskoulun rehtoreita (15 + 15). Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, ovat rehtorit valinnassa etusijalla.

Koulutusohjelma perehdyttää uudet rehtorit työn eri puoliin ja toimii tukena läpi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden koulun johtajana. Koulutusjaksot muodostuvat kunkin jakson teemaan kytketyistä asiantuntijaosuuksista sekä ryhmien vastuukouluttajien vetämistä ajankohtaisten asioiden teemapäivistä, joissa seurataan rehtorin työn vuosikelloa. Hankkeen koulutusmateriaalit toimivat rehtoreille lukuvuoden kierron muistilistana myös myöhemmin työuralla. Ryhmien vastuukouluttajat toimivat sparraajina, mentoreina ja asiantuntija-apuna uusille rehtoreille, osallistujista muodostuu myös vertaistukiverkosto. Hankkeen osallistujien ammatti-identiteetti vahvistuu ja kehittyy.

Asiantuntijaosuuksissa kouluttajina toimivat kunkin teeman erityisosaajat. Ryhmien vastuukouluttajina toimivat kokeneet peruskoulun rehtorit Marju Markkanen ja Pekka Paappanen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.


Koulutusosiot ja teemat


Koulutusosiot järjestetään tilanteen mukaan joko etäyhteydellä tai lähijaksoina. Koulutusosioissa käsitellään jakson teemoja sekä rehtorin vuosikellon ajankohtaisia asioita. 

Koulutusosioiden välillä tehdään kouluttajien ohjeistamia, oman työn kehittämiseen liittyviä välitehtäviä.


Esittely 
Osa 1 - Minä johtajana

Jakson teemana on johtajuus, oman johtajuuden kehittäminen, arvot ja periaatteet. Osallistujat aloittavat myös oman kehittymissuunnitelmansa työstämisen.

18.-19.9.2023, lähipäivät Helsinki

Koulutuskokonaisuuden avaus, oman johtajuuden kehittäminen, arvot ja periaatteet, tietoon perustuva johtaminen, yhteistoiminnallinen johtaminen. Rehtorin vuosikello ja lukuvuoden alun ajankohtaiset asiat.

Vieraileva kouluttaja: Henry Leppäaho, KT, rehtori, Seinäjoen kaupunki


Osa 2 - Verkostojohtaminen ja verkostot johtajan tukena

Jakson teemana on verkostojohtaminen, verkostot ja niiden rooli johtajan tukena. 

9.10.2023 klo 14-15, etäiltapäivä

Suomen Rehtorit ry. - rehtoreiden edunvalvontajärjestö esittäytyy, puheenjohtaja Antti Ikonen


2.11.2023 klo 13-16, etäiltapäivä

Mitä rehtorin on ehdottomasti tiedettävä koulutusta koskevasta lainsäädännöstä? - Nina Lahtinen, OAJ
Johtajan direktio-oikeus - Pekka Paappanen

9.-10.11.2023, lähipäivät Helsinki

Lähipäivissä perehdymme rehtorille tärkeisiin verkostoihin niin opetusalalla kuin opetusalan ulkopuolellakin ja siihen, miten omaan johtamiseen voi saada uusia näkökulmia keskustelemalla erilaisten johtajien kanssa.
Rehtorin vuosikellosta käsittelemme lukukauden lopun ajankohtaisia asioita.

Osa 3 - Viestintä johtamisen työkaluna

Jakson teemana on viestintä johtamisen työkaluna. Asiantuntijaosuuksissa käydään läpi onnistuneen viestinnän elementtejä liittyen sekä koulun sisäiseen viestintään että viestintään ulospäin vanhemmille ja muille sidosryhmille.

30.1.2024 klo 13.00-15.00, etäiltapäivä

Viestintä johtajan työssä - Noora Jokinen, Noon Kollektiivi

7.2.2024 klo 13.00-15.00, etäiltapäivä

Viestintä kouluyhteisössä - Lotta Hagström, Kasakkamäen koulu, Lahti

20.3.2024 klo 09.00-15.00, etäpäivä

Viestintäluentojen purku, osallistujien omien koulujen viestintäsuunnitelmat, rehtorin vuosikellon ajankohtaiset asiat.

Osa 4 - Johtajan tunnetaidot

Jakson teemana on tunnetaidot ja niiden merkitys johtamisessa.

17.-18.4.2024, lähipäivät Helsinki

Lähipäivissä käydään asiantuntijakouluttajien johdolla läpi tunneilmapiirin rakentamista, johtajan roolia siinä, sekä hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemista, niin työyhteisössä kuin johtajan itsensäkin kohdalla. 
Rehtorin vuosikellosta katsotaan lukuvuoden lopun ajankohtaisia asioita.

Vieraileva kouluttaja: Jarkko Rantanen, tunnetaitoihin ja organisaatioiden tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut psykologi, kouluttaja, tietokirjailija


Osa 5 - Koulutuskokonaisuuden päätös

7.6.2024 lähipäivä Helsinki

Koulutuskokonaisuuden yhteenveto, luodaan katsaus menneeseen kouluvuoteen ja siihen, missä ollaan menossa uuden lukuvuoden suunnittelussa, mietitään ohjatusti myös pidemmän ajan suunnitelmaa.

Hakuaikataulu

HUOM! Koulutuksessa on vielä kolme vapaata aloituspaikkaa. Ehdit vielä hyvin ilmoittautua koulutukseen mukaan. Uudet osallistujat perehdytetään koulutukseen vielä ennen toista lähijaksoa marraskuussa!

Koulutus on tarkoitettu ensimmäistä tai toista vuotta rehtorina tai päätoimisena virka-apulaisrehtorina toimiville. Ryhmään otetaan yhteensä 30 osallistujaa, puolet alakoulun ja puolet yläkoulun/yhtenäiskoulun rehtoreita (15 +15). Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, ovat rehtorit valinnassa etusijalla.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta  täydennyskoulutusta.
Osallistujat vastaavat muista mahdollisista kuluista (esim. matka- majoitus- ja ruokailukulut). 

Lisätietoja hankkeesta: Jaana Sundberg,  jaana.sundberg@edita.fi, 050 328 3440

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   18.9.2023 09:00
Päättyy:   7.6.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki / verkossa


Lisätiedot

Edita koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttajat
Marju Markkanen on työskennellyt peruskoulun rehtorina viisi vuotta. Tällä hetkellä Marju johtaa taide- ja toimintakeskus Kaarisiltaa, jossa erityistä tukea tarvitsevat toisen asteen opiskelijat suorittavat opintojaan kuvataiteessa, musiikissa, Valmassa ja Telmassa.

Marju on valmistunut opettajaksi Turun yliopistosta. Hän on työskennellyt muun muassa montessoriohjaajana, luokanopettajana, englannin kielen lehtorina ja opetusharjoittelijoiden ohjaajana Turun normaalikoulussa. Työnsä ohella Marju jatkoi opintojaan Turun yliopistossa ja väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 2012 vieraskielisestä opetuksesta (CLIL).

Jo useiden vuosien ajan Marju on ollut aktiivinen kouluttaja ainesisältöjen opettamisessa vieraalla kielellä (CLIL) ja syväoppimisen pedagogiikassa (NPDL) sekä Suomessa että ulkomailla.

Pekka Paappanen on toiminut yhtenäiskoulun rehtorina yli 15 vuotta ja jäi eläkkeelle keväällä 2021. Pekka valittiin Vuoden rehtoriksi 2020.

Valmistuttuaan Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta 1985 hän on toiminut luokanopettajana, erityisopettajana, kymppiluokan opettajana ja aineenopettajana Hämeenlinnassa. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa hallinnon tehtävissä kuten sivistystoimentarkastajana, sivistystoimenjohtajana, opetuspäällikkönä ja yläasteen rehtorina.

Opettajatyönsä ohella hän on ollut kouluttamassa tulevia luokanopettajia Tampereen yliopiston opettajakoulutuslaitoksella uskonnon ja historian didaktikkona.

Viime aikoina hän on kouluttanut suomalaisia rehtoreita aiheinaan mm. aktiivisen toimintakulttuurin luominen, positiivinen työote, muutosjohtaminen sekä osallisuuden vahvistaminen.